Nabídka služeb

Auditorská společnost, která na našem trhu auditorských služeb působí od svého založení v roce 1993

Nabídka služeb

neustálá péče o kvalitu naší práce

Auditorské služby

zpracování auditu podle mezinárodních auditorských standardů
statutární audit individuálních i konsolidovaných účetních závěrek
audity konsolidačních balíčků dceřiných společností
audit účetních závěr sestavených podle IFRS
provádění předinvestiční prověrky, tzv. „due diligence“

Daňové poradenství

daňové poradenství pro organizace i jednotlivce
zpracování daňových přiznání k dani z příjmů i jiných daní
interpretace daňové legislativy

Účetní služby

zajistíme komplexní zpracování účetnictví podnikatelských subjektů
vypracovávání stanovisek k řešení účetních metodických problémů
interpretace účetní legislativy
spolupráce při sestavování individuálních účetních závěrek
sestavování konsolidovaných účetních závěrek

Ostatní ekonomické služby

poradenství při zakládání společností vč. společností se zahraniční účastí, a to včetně počátečního účetního a daňového servisu
poradenství při oceňování majetku
poradenství při transformacích společností
periodické výkaznictví pro zahraniční investory podle individuální požadavků nebo mezinárodních standardů
zpracování úvěrových plánů
zpracování a interpretace bilanční analýzy

Finanční poradenské služby

poradenství při fúzích a akvizicích – zabezpečujeme komplexní servis při přeměnách společností
prostřednictvím zvláštního šetření před realizací kapitálových investic (Due diligence) vám můžeme ohodnotit investiční příležitosti a identifikovat okolnosti ovlivňující hodnotu společnosti
můžeme pro vás také zajistit oceňování společností, nemovitostí a majetků

Vnitřní kontrola

posuzujeme systémy vnitřní kontroly a pomáháme při budování a výkonu funkcí interního auditu

Forenzní šetření

představují nezávislé šetření podezřelých finančních a obchodních aktivit, jehož výsledky mohou být případně použity při soudním řízení nebo při stanovení preventivních opatření

Pomoc při vnitropodnikovém řízení

především na úseku vnitropodnikového účetnictví, kalkulací a sestavování rozpočtů vnitřních útvarů
pomoc při vypracování interních směrnic v souvislosti s vedením účetnictví a oběhem dokladů ve společnostech

Ing. Marie Kovářová

Jednatelka
marie.kovarova@zhbohemia.cz+420 606 648 998

ZH BOHEMIA, spol. s r.o.

Adresa
Pražská 469/22a, 460 01 Liberec II – Nové Město
IČO
48264784
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4372

Napište nám

© 2024 ZH BOHEMIA, spol. s r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů